ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku

Zarządzenie Nr OR.120.79.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia 17 maja 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.); § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz zarządzenia nr OR.120.46.2019 Burmistrza Woźnik z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności ogłoszony zarządzeniem Nr OR. 120.46.2019 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Utrzymanie gotowości bojowej” - 20.001 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Utrzymanie gotowości bojowej” -  14.281 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Psary w drugiej połowie 2019r.”  - 13.358 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Ratownictwo i ochrona ludności” - 10.755 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka „Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP” - 10.045 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Babienica” - 7.788 zł

7. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Utrzymanie gotowości bojowej” - 6.844 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Utrzymanie gotowości bojowej” - 6.700 zł

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2019 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 153
20 maja 2019 15:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_or120792019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2019 15:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany