ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

Zarządzenie Nr KR.120.28.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia  5 lutego 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz zarządzenia nr KR.120.193.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.193.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Międzynarodowy Turniej Piłkarski” - 1.900 zł

2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „E-junior – konkurs gamingowy w ramach nowej inicjatywy młodzieżowej” - 1.300 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza „Lekcje w Centrum Nauki Kopernik” - 1.300 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „zajęcia techniczne w strażnicy dla młodzieży” - 1.300 zł

5. Fundacja F-XXI „Klockowe L-maszyny – warsztaty techniczne dla dzieci” - 1.200 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka „Zajęcia w MDP w Kopalni soli” - 1.000 zł

7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Hollyłódź” - 1.000 zł

8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Zapoznanie dzieci i młodzieży z historią żeglugi wodnej na kanale gliwickim – wycieczka” - 500 zł

9. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Lekcja w Muzeum Pożarnictwa” - 500 zł

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieńskich Młynach „Dofinansowanie i pomoc w realizacji działań KGW Kamieńskie Młyny” - nie przyznano dofinansowania


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2019 15:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 201
06 lutego 2019 15:56 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120282019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lutego 2019 15:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany