ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

Zarządzenie Nr KR.120.26.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia  4 lutego 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz zarządzenia nr KR.120.197.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.197.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Kropla wody cenna jak złoto” - 2.500 zł

2. Fundacja RATUNEK psy i koty „Pomoc bezdomnym i porzuconym kotom” - 2.500 zł

3. Fundacja RATUNEK psy i koty „Prelekcje o bezdomności zwierząt” - 1.000 zł

4. Koło Łowieckie KNIEJA „Edukacja w zakresie łowiectwa” - 1.000 zł

5. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Gminy Woźniki – Ogród Botaniczny im Józefa Lompy” - 1.000 zł

6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Urozmaicenie szaty roślinnej” - 800 zł

7. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Upiększenie otoczenia strażnicy” - 800 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Szata roślinna na terenie OSP Psary” - 800 zł

9. Koło Łowieckie KNIEJA „Odnowienie populacji bażanta” - 750 zł

10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Flara i fauna – gatunki zagrożone” - 700 zł

11. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Przywracanie rodzimych zasobów ryb słodkowodnych” - 650 zł

12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „świat lasu i zadrzewień oraz ochrona

zwierząt” - 500 zł

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2019 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 214
04 lutego 2019 14:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120262019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 14:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany