ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Zarządzenie Nr KR.120.25.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia  4 lutego 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz zarządzenia nr KR.120.199.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.199.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Remont kapliczki przy ul Lubszeckiej” - 3.000 zł

2. Fundacja F-XXI „Zabytkowo i klockowo! Kościół pw św Katarzyny w Woźnikach – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Woźniki” - 1.800 zł

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku „Sobótka” - 1.700 zł

4. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Ceramiczna Noc Artystyczna, czyli plenerowy wypał ceramiki z warsztatami lepienia w glinie jako IV edycja Ceramicznej Nocy Świętojańskiej” – 1.700 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica :Festyn” - 1.700 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Zabawa ostatkowa” - 1.700 zł

7. Stowarzyszenie Zwykłe KULTURALNI „Warsztaty wokalne dla chóru Catharina i scholi Michałki” - 1.700 zł

8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Dożynki 2019” - 1.700 zł

9. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka „Festyn” - 1.700 zł

10. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Ostatki” - 1.700 zł

11. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Festyn strażacki” - 1.700 zł

12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Festyn w środku lata” - 1.700 zł

13. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Ostatki – tradycja i kultura ludowa” - 1.700 zł

14. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Festyn odpustowy w Kamieńskich Młynach” - 1.700 zł

15. Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa im Walentego Roździeńskiego „Odnowienie słupa granicznego” - 1.400 zł

16. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Hand Made po naszymu – feriowisko” - 1.050 zł

17. Stowarzyszenie Zwykłe GIRLANDA „Działalność zespołu Girlanda”  - 1.000 zł

18. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Pstryk – 365 dni wokół gminy zatrzymane w kadrze aparatu” - 1.000 zł

19. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Działalność koła gospodyń z Psar” - 1.000 zł

20. Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy „Działalność koła gospodyń” - 1.000 zł

21. Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku „Działalność koła KGW” - 1.000 zł

22. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Dzień dziecka – konkurs rodzinny na najpiękniejszą postać bajkową” - 1.000 zł

23. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Kabaret młyński” - 1.000 zł

24. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Zespół Babie Lato” - 1.000 zł

25. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Dożynki” - 850 zł

26. Stowarzyszenie Zwykłe GIRLANDA „Dożynki parafialne” - 850 zł

27. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Spektakularne widowiska” - 650 zł

28. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Bliżej teatru” - nie przyznano dofinansowania

29. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Mikołaj nigdy nie zawodzi” - nie przyznano dofinansowania

30. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Cudze chwalicie, swego nie znacie – poznajemy ciekawe zakątki naszej gminy” - nie przyznano dofinansowania

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2019 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 204
04 lutego 2019 14:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120252019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lutego 2019 14:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany