ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

Zarządzenie Nr KR.120.20.2019

Burmistrza Woźnik

z dnia  28 stycznia 2019 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2019 poz 450 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 12/II/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz zarządzenia nr KR.120.206.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.206.2018 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE „Wakacje z Humane” - 6.500 zł

2. Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE „Ferie z Humane” - 4.500 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary „Wakacje z piłką 2019” - 1.500 zł

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Zielone wakacje” - 1.500 zł

5. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Wakacje z piłką” - 1.500 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Zajęcia wakacyjne w OSP Psary” - 1.500 zł

7. Rzymsko – Katolicka Parafia św Franciszka Kalety „Organizacja letnich kolonii dla dzieci” - 1.000 zł

8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Wakacyjne czwartki dla dzieci” - 1.000 zł

9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Dzieci w Westernowym Parku Rozrywki” - 500 zł

10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Wyjazd dzieci na narty – nauka jazdy na nartach” - 500 zł

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2019 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 206
29 stycznia 2019 09:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120202019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2019 09:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany