ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku

Zarządzenie Nr KR.120.6.2017

Burmistrza Woźnik

z dnia 4 stycznia 2017 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 188/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21.11.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 oraz zarządzenia nr KR.120.158.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony zarządzeniem Nr KR.120.158.2016 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:


1. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Szata roślinna przy OSP” - 500 zł


2. Koło Łowieckie KNIEJA Katowice „Odnowienie populacji zająca” - 1.700 zł


3. Koło Łowieckie KNIEJA Katowice „Odnowienie populacji bażanta” - 1.000 zł


4. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Sadzenie krzewów” - 650 zł


5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Urozmaicenie szaty roślinnej przy budynku szkoły w Kamieńskich Młynach” - 650 zł


6. Koło Łowieckie KNIEJA Katowice „Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa” - 1.000 zł


7. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Sadzenie drzew i upiększanie otoczenia” - 500 zł


8. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Ochrona kasztanowców” - 500 zł


9. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej „Upamiętnienie 20 lat od utworzenia ogrodu botanicznego im J Lompy” - 1.000 zł


10. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Przywracanie rodzimych zasobów ryb słodkowodnych” - 500 zł


11. Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny „Urozmaicenie szaty roślinnej przy OSP” - nie przyznano dofinansowania


12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica „Szlakiem Orlich Gniazd” - nie przyznano dofinansowania


 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2017 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 314
04 stycznia 2017 11:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr12062017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2017 11:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::