ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 17/2013

Burmistrza Woźnik

z dnia 6 lutego 2013 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 229/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 oraz zarządzenia nr 5/2013 Burmistrza Woźnik z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2013, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszony zarządzeniem Nr 5/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

1. OSP Kamieńskie Młyny „Ostatki – tradycja i kultura ludowa”               -   700 zł

 

2. OSP Lubsza „Festyn”                                                                         - 1.900 zł

 

3. OSP Lubsza „Festyn strażacki”                                                           - 1.900 zł

 

4. OSP Kamienica „Festyn strażacki”                                                      - 1.900 zł

 

5. OSP Babienicy „Festyn strażacki”                                                       - 1.900 zł

 

6. OSP Piasek „Festyn”                                                                          - 1.900 zł

 

7. OSP Ligota Woźnicka „Dożynki”                                                         - 1.900 zł

 

8. OSP Kamienica „Festyn szkolny”                                                        - 1.900 zł

 

9. OSP Piasek „Majówka”                                                                      - 1.900 zł

 

10. OSP Psary „Św Florian patron strażaków”                                           -    200 zł

 

11. OSP Psary „Obchody św Floriana w Psarach”                                     -        0 zł

 

12. OSP Psary „Letni festyn strażacki”                                                     - 1.800 zł

 

13. SnRRW Kamieńskie Młyny „Festyn w środku lata”                              -    700 zł

 

14. SnRRW Kamieńskie Młyny „Festyn”                                                   - 1.500 zł

 

15. OSP Kamieńskie Młyny „Festyn odpustowy w Kamieńskich Młynach” -    800 zł

 

16. Parafia Woźniki „Prowadzenie chóru kościelnego”                                - 1.000 zł

 

17. OSP Babienica „Kultywowanie tradycji śląskich”                                 - 2.000 zł

 

18. OSP Piasek „Działanie zespołu Girlanda”                                             - 1.400 zł

 

19. OSP Psary „Zespół folklorystyczny Babie Lato”                                   - 2.000 zł

 

20. SnRRW Kamieńskie Młyny„Ocalić od zapomnienia – młodzi twórcy sztuki śląskiej”    - 1.700 zł

 

21. OSP Ligota Woźnicka „Renowacja kapliczki na Poctowcach”               -    500 zł

 

22. OSP Piasek „Upamiętnienie miejsca stracenia powstańca śląskiego”     -    500 zł

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2013 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 609
06 lutego 2013 13:04 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_17.pdf] do dokumentu.
06 lutego 2013 13:04 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::