ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 9/2013

Burmistrza Woźnik

z dnia 10 stycznia 2013 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 229/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 oraz zarządzenia nr 136/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszony zarządzeniem Nr 136/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

1. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Upowszechnianie wędkarstwa”    -   7.000 zł

 

2. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Upowszechnianie sportów gołębiarskich”   -   2.382 zł

 

3. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Upowszechnianie sportów gołębiarskich”    -   2.152 zł

 

4. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Sporty gołębiarskie”   -   1.866 zł

 

5. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Woźnikach „Narciarstwo klasyczne”     -   6.000 zł

 

6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Tenis stołowy i piłkarzyki”   -   2.500 zł

 

7. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Strzelectwo”  -   2.500 zł

 

8. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Zajęcia aerobiku”   -   1.626 zł

 

9. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Zajęcia aerobiku”     -   1.374 zł

 

10. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Udział w zawodach sikawek konnych i ręcznych”    -   1.500 zł

 

11. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych”          -   1.000 zł

 

12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Piłka siatkowa – plażowa”     -   1.500 zł

 

13. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Piłka siatkowa”     -   1.000 zł

 

14. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji przez uprawianie piłki nożnej”   - 67.750 zł

 

15. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Piłka nożna”    - 42.800 zł

 

16. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Piłka nożna w Kamieńskich Młynach”      - 47.400 zł

 

17. Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ przy Szkole Podstawowej w Psarach „Piłka nożna”    -  7.650 zł

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2013 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 536
11 stycznia 2013 14:52 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_9.pdf] do dokumentu.
11 stycznia 2013 13:08 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::