ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 8/2013

Burmistrza Woźnik

z dnia 7 stycznia 2013 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 229/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 oraz zarządzenia nr 137/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu na rok 2013, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu ogłoszony zarządzeniem Nr 137/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „35 lat koła JAŹ”                 - 1.000 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Remont spinalni na budynku OSP”          - 1.300 zł

3. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Stworzenie siłowni w budynku klubowym”                                                                                                     - 1.900 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Strona internetowa OSP”                    -    500 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Strona internetowa OSP Piasek”    -    500 zł

6. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny „Strona internetowa LKS WARTA”                                                                                                 -    500 zł

7. Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary – Babienica „Strona internetowa LKS ORZEŁ Psary – Babienica”                                                                                     -    500 zł

8. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży przez uprawianie piłki nożnej w ramach organizowanych turniejów”   - 1.750 zł

9. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny „Nording walking jako forma zajęć i promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego”        - 1.750 zł

10. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Rękodzieło kobiet z koła gospodyń”            -    500 zł

11. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Młodzieżowe kółko modelarskie przy OSP Psary”                                                                                                           -    500 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Sikawka konna w OSP Psary”                    - 1.000 zł

13. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie „Warsztaty pszczelarskie”    -    150 zł

14. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie „Wydanie pocztówki”         -     150 zł

15. Rzymsko – Katolicka Parafia św Katarzyny w Woźnikach „Wydanie kalendarza na 2014 rok”  - nie przyznano dofinansowania

16. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki „Kalendarz strażacki”   - nie przyznano dofinansowania

17. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica „Kalendarz strażacki”    - nie przyznano dofinansowania

18. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie „Kalendarz”      - nie przyznano dofinansowania

19. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Kalendarz” - nie przyznano dofinansowania

20. Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka „Kalendarz”   - nie przyznano dofinansowania

21. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Strona internetowa OSP Psary”   - nie przyznano dofinansowania

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2013 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 572
08 stycznia 2013 09:24 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::