ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 6/2013

Burmistrza Woźnik

z dnia 4 stycznia 2013 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 229/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 oraz zarządzenia nr 140/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2013, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszony zarządzeniem Nr 140/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

  1. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Dzień seniora”                         -     800zł
  2. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica „Spotkanie emerytów”                     -    800 zł
  3. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek „Spotkanie emerytów”                                     -    800 zł
  4. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Integracja koła seniorów przy OSP Psary” -     600 zł
  5. Ochotnicza Straż Pożarna Psary „Wycieczka koła seniorów przy OSP Psary”- 1.800 zł

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2013 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 517
07 stycznia 2013 12:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_6.pdf] do dokumentu.
07 stycznia 2013 12:02 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::