ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013 roku.

Zarządzenie Nr 3/2013

Burmistrza Woźnik

z dnia 3 stycznia 2013 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.); § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 229/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 listopada 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 oraz zarządzenia nr 141/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2013, zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania ogłoszony zarządzeniem Nr 141/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Wspólnota Dobrego Pasterza Katowice „Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży - ratownicy marzeń"    - 5.000 zł

2. Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa „Dzień dziecka" - nie przyznano

dofinansowania

3. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra „Kolonie letnie z elementami profilaktyki alkoholowej z cyklu kraina stumilowego lasu z wykorzystaniem elementów programu uspołeczniania dzieci i młodzieży sprawni jak żołnierze - Polska moją Ojczyzną w Kołobrzegu lub Ustce - nie przyznano dofinansowania

4. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży miasta i gminy Woźniki przez uprawianie piłki nożnej w ramach zajęć pozalekcyjnych" - nie przyznano dofinansowania

5. Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamieńskie Młyny"0rganizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży miasta i gminy oraz mieszkańców wsi Kamieńskie Młyny" - nie przyznano dofinansowania

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2013 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 556
07 stycznia 2013 12:06 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_3.pdf] do dokumentu.
07 stycznia 2013 11:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::