ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 roku

Zarządzenie Nr 18/2012

Burmistrza Woźnik

z dnia 6 lutego 2012 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 113/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 oraz zarządzenia nr 6/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ogłoszony zarządzeniem Nr 6/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa na realizację zadania pod nazwą „Spotkanie”                                      - 800 zł

 

2. Polski Związek Wędkarski Częstochowa na realizację zadania pod nazwą „Dzień Seniora”                                                               - 600 zł

 

3. Ochotnicza Straż Pożarna Psary na realizację zadania pod nazwą „Integracja Koła Seniora przy OSP Psary”                                    - 600 zł

 

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa na realizację zadania pod nazwą „Wyjazd integracyjny”                           - nie przyznano dofinansowania

 

5. Ochotnicza Straż Pożarna Psary na realizację zadania „Wycieczka Koła Seniorów przy OSP Psary w Beskidy”                                               - nie przyznano dofinansowania

 

6. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica na realizację zadania „Wycieczka” - wniosek odrzucony ze względów formalnych

 

7. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica na realizację zadania „Organizacja wycieczek” - wniosek odrzucono ze względów formalnych

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2012 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 606
07 lutego 2012 09:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany