ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 15/2012

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 stycznia 2012 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 113/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 oraz zarządzenia nr 3/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2012, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony zarządzeniem Nr 3/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

1. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Częstochowa na realizacje zadania pod nazwą  „Przywracanie zasobów rodzimych ryb słodkowodnych w stawach Cegielnia i Widawa”                                                                                            - 900 zł

2. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie na realizację zadania pod nazwą „Odtwarzanie zasobów pszczoły rodzimej”                                            - 500 zł

3. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie na realizację zadania pod nazwą „Warsztaty pszczelarskie”                                                            - 300 zł

4. Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie na realizację zadania pod nazwą „Urozmaicane szaty roślinnej gminy”                                     - 600 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku na realizację zadania pod nazwą „Sadzenie drzew, krzewów, upiększanie środowiska”                                                   - 600 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy na realizację zadania pod nazwą „Sadzenie drzew, krzewów i upiększanie środowiska”                                        - 600 zł

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie edukacyjnej szaty roślinnej na placu zabaw przy OSP Psary” - 700 zł

8. Koło Łowieckie Nr 9 Knieja w Katowicach na realizację zadania pod nazwą „Ochrona lasu i zwierząt”                                                                               - 800 zł

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2012 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 573
31 stycznia 2012 15:24 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany