ROK 2008-2019 (Archiwum)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 13/2012

Burmistrza Woźnik

z dnia 27 stycznia 2012 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 113/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 oraz zarządzenia nr 1/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji na rok 2012, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszony zarządzeniem Nr 1/2012 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Festyn strażacki” - 700 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Festyn strażacki” - 700 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Festyn strażacki” - 700 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Dożynki” - 700 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach i Zespół Babie Lato na realizację zadania publicznego pod nazwą „Babie Lato – 30 lat minęło” - 700 zł

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńskich Młynach na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ostatki – tradycja i kultura ludowa” - 700 zł

7. Rzymsko – Katolicka Parafia św Katarzyny w Woźnikach na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie chóru kościelnego” - 1.500 zł

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Babienicy i Koło Gospodyń Wiejskich na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kultywowanie tradycji śląskiej” - 1.400 zł

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach i Zespół Babie Lato na realizację zadania publicznego pod nazwą „Babie Lato – zespół z tradycjami” - 1.000 zł

10. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Lubliniec na realizację zadania publicznego pod nazwą „Spotkanie ze sztuką” - 300 zł

11. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ocalić od zapomnienia – młodzi twórcy sztuki śląskiej” - 600 zł

12. Stowarzyszenie Przymierze Śląskie w Tarnowskich Górach na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wykład z historii Górnego Śląska, wystawa malarska” - 500 zł

13. Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki w Nakle Śląskim na realizację zadania publicznego pod nazwą „Śląskie białe złoto – historia i dorobek górnośląskich fabryk porcelany” - 500 zł

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sylwester” - wniosek odrzucono ze względów formalnych

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2012 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 512
30 stycznia 2012 09:36 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany