Aktualności

Z początkiem lutego Urząd Miejski w Woźnikach uruchomił nową usługę ,,MOBILNY URZĄD"

Z początkiem lutego Urząd Miejski w Woźnikach uruchomił nową usługę skierowaną do mieszkańców z ograniczeniami w poruszaniu się. Urzędnik, po wcześniejszym zgłoszeniu, odwiedzi ich w domu.Z usług „Mobilnego Urzędu" mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Gminy Woźniki, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Osoby te mogą zgłaszać potrzebę załatwienia danej sprawy telefonicznie. Następnie pracownik urzędu, w wyznaczonym terminie, odwiedzi ją w domu, udzieli wszelkich wyjaśnień, pomoże wypełnić odpowiednie dokumenty, przyjmie je i dostarczy do Urzędu Miejskiego w Woźnikach.Zakres usług, świadczonych w ramach „Mobilnego Urzędu", ze względu na przepisy i procedury, wygląda następująco:
Program Ograniczenia Niskiej Emisji:
- składanie wniosków,
Składanie wniosków na wynajem mieszkania komunalnego,
Rozliczanie należności za czynsz,
Dokonanie wymiaru podatków lokalnych,
Korekta wymiaru podatków lokalnych,
Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w sprawie:
- odroczenia terminu płatności w podatkach lokalnych,
- rozłożenie na raty i umorzenie w podatkach lokalnych,
- o ulgę i zwolnienie z tytułu nabycia gruntów,
- o ulgę inwestycyjną,
Przyjmowanie deklaracji rocznych na podatki lokalne od osób prawnych,
Informowanie podatników o stanie ich kont podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- pierwsze deklaracje,
- zmiany ilości osób,
- wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty,
- zgłaszanie zgonów.
Składanie wniosków o zastosowanie ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- umorzenia
- rozłożenie na raty,
Składanie wniosków o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, nazwy ulicy,
Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
Zgłoszenie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków, sporządzenie i opracowanie umów dzierżawy,
Składanie wniosków na zajęcie pasa drogowego,
W zakresie kanalizacji sanitarnej:
- podpisanie umowy,
- składanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia,
- składanie wniosków o wydanie zgody na zamontowanie podlicznika.

 


Chęć skorzystania z usługi „Mobilnego Urzędu" należy zgłaszać pod numerem (34) 3573100. Zgłoszenia te są przyjmowane w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 14.00. Natomiast usługi świadczone będą w każdą środę, w najbliższym wolnym terminie usługi.Miejscem świadczenia usługi jest miejsce znajdujące się w granicach administracyjnych gminy, w którym osoba uprawniona do skorzystania z usługi Mobilnego Urzędu zamieszkuje.

Regulamin usługi  kliknij Źródło: http://www.wozniki.pl/pl/aktualnosci/4fab8d8eacd0f29eddb4806cecd70e81.html 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2020 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 178
05 lutego 2020 08:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2020 08:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2020 08:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany