Aktualności

Od 25 do 29 listopada potrwa głosowanie na projekty, które mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki

Od 25 do 29 listopada potrwa głosowanie na projekty, które mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki. W puli jest 200 tys. zł.


W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 11 propozycji projektów zadań. Wszystkie, pod względem spełnienia wymogów formalnych oceniła, powołana specjalnie w tym celu, komisja. Analizowano prawidłowość podanych przez wnioskodawcę kosztów realizacji zadania i rocznych kosztów utrzymania, zgodność z prawem oraz wykonalność techniczną zadań. Po drobiazgowej weryfikacji uznano, że tylko pięć projektów spełnia wymogi formalne i to one poddane będą głosowaniu przez mieszkańców.

Jak głosować

W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gminy. Przy wybranym zadaniu na karcie głosowania należy postawić znak „x” w kolumnie „Tak”. Uwaga! Można oddać tylko jeden głos. Zwycięży projekt z największą liczbą punktów. Jeżeli nie wyczerpie on zakładanych środków, to możliwa będzie także realizacja kolejnych projektów – na podstawie określonego wcześniej rankingu – aż do osiągnięcia limitu 200 tys. zł.

 

Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny podpisanej karty do głosowania w:

a) Woźnikach - Urząd Miejski, ul. Rynek 11.

b) Kamienicy - Ośrodek Zdrowia, ul. Częstochowska 5

c) Lubszy - Szkoła Podstawowa im. J. Lompy, ul. Szkolna 1

d) Psarach - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Głowna 91

e) Babienicy - Filia Biblioteki Publicznej, ul. Główna 36

f) Ligocie Woźnickiej - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5

g) Dyrdach-Sośnicy - sklep spożywczy przy „Karczmie u Basieńki”, ul. Asfaltowa 188.

h) Kamieńskich Młynach – Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 10

 

Karty do głosowania będzie można pobrać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Woźnikach oraz ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach: www.wozniki.pl

 

Burmistrz Woźnik Michał Aloszko

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania zadań projektowych do naszego Budżetu Obywatelskiego. Doceniam Wasz wkład i trud pracy, w ten sposób pokazaliście, że zależy wam na obywatelskim działaniu. Niektóre, śmiałe projekty mocno i pozytywnie mnie zaskoczyły. Niestety nie wszystkie, ze względów formalnych, mogły zostać ujęte na liście proponowanych zadań do zrealizowania. Co nie znaczy, że nie będą one wzięte pod uwagę w następnych latach – albo w budżecie gminy, albo w ponownej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminny do głosowania.

 

Lista wybranych zadań możliwych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2020 rok. Kolejność zadań ustalono w drodze losowania przeprowadzonego przez komisję.

 

Scena z zadaszeniem przy OSP Kamieńskie Młyny

 

Charakterystyka zadania:

Scena z zadaszeniem przed OSP będzie często wykorzystywana na lokalne imprezy takie jak: festyny, dożynki, występy szkolne a także występy tutejszego kabaretu itp. organizowane przez społeczność szkolną, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, Sołectw. Pozytywnym skutkiem będzie zabezpieczenie sprzętu nagłaśniającego i występujących artystów przed niesprzyjającą pogodą, z powodu której niejednokrotnie poniesiono straty materialne i niejednokrotnie przekładano termin uroczystości. Dzięki realizacji ww. zadania skorzysta cała społeczność lokalna od przedszkolaków do seniorów, co przyczyni się do lepszej integracji środowiska.

Koszt: 30.000 zł.

Koszt utrzymania: konserwacja co dwa lata – 2.000 zł.

Wnioskodawca: Monika Klyta.

 

Wymiana posadzki na kręgu tanecznym wokół sceny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach na posadzkę o gładkiej powierzchni

 

Charakterystyka zadania:

Obecna posadzka jest wykonana z kostki brukowej, nie wypoziomowana, nierówne fragmenty sprawiają kłopot przy zabawie gości.

Koszt: 30.000 zł.

Wnioskodawca: Stefan Wyleżałek

 

Rewitalizacja terenu i budowa placu zabaw, wypoczynku, kultury i sportu wraz z amfiteatrem przy ul. Sportowej w Ligocie Woźnickiej – Woźnikach

 

Charakterystyka zadania:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest stworzenie dla mieszkańców bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji: instalacji urządzeń zabawowych dostosowanych do potrzeb osób w każdym wieku, także osób niepełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi (ławki, place zabaw, siłownia).

Koszy ogółem – 115.000 zł.

Koszt utrzymania – 2.000 zł.

Wnioskodawca: Aleksandra Rygoł.

 

Platforma widokowa na Górze Coglowej w Woźnikach

 

Charakterystyka zadania:

Góra Coglowa położona jest na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, wzdłuż Garbu Woźnickiego będącego płn.-zach. odgałęzieniem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Z miejsca tego rozpościera się widok na ogromne połacie Lasów Tarnogórsko-Lublinieckich, Garb Tarnogórski i pobliskie miejscowości, widać stąd kościoły w: Woźnikach , Lubszy, Cynkownie, Koziegłowach, Żyglinku, Sączowie, a przy pomocy lornetki Bazylikę Piekarską. Dostrzec stamtąd można góry Sokole i Jasna Górę. Po stronie wschodniej znajdują się zakłady przemysłowe takie jak: Huta Katowice, elektrownia Łagisza, a także lotnisko Pyrzowice. W różnych porach roku możliwe jest obserwowanie zmieniających się pól i łąk oraz spektakularne wschody i zachody słońca.

Platforma w takim miejscu będzie zarówno dla mieszkańców jak i turystów atrakcją, która wyróżni i zareklamuje nasza gminę. Niewykluczone, że może stać się impulsem do powstania w naszej okolicy kolejnych punktów widokowych, połączonych np. szlakami rowerowymi (Lubszecka Góra, Grojec). Przykładem może być „Szlak wież i platform widokowych Euroregionu Silesia”.

Budowa platformy ułatwi odwiedzjącym dostęp do podziwiania panoramy, gdyż obecnie nie wszyscy mogą wejść na istniejącą wieżę (ludzie starsi, niepełnosprawni ruchowo, małe dzieci i osoby zmagające się z klaustrofobią, problemy z uzyskaniem klucza – nie działa telefon kontaktowy).

W przyszłości na platformie można zamontować płyty z opisami i zdjęciami miejsc widocznych w danym kierunku oraz roślinności występującej na Górze Coglowej. Miejsce to powinno pokazać mieszkańcom naszej małej ojczyzny jej piękno, którego na co dzień nie dostrzegamy.

Koszt – 180.000 zł.

Koszt utrzymania – 300 zł.

Wnioskodawca: Anna i Andrzej Bazanowie

 

Remont chodnika przy ulicy Karola Miarki od ulicy Czarnoleśnej do ulicy Skalnej. Sołectwo Ligota-Woźnicka.

 

Charakterystyka zadania:

Rozbiórka uszkodzonych płytek chodnikowych i krawężnika, zabudowa kostki brukowej i nowego krawężnika.

Koszt: 200.000 zł.

Wnioskodawca: Stanisław Wojsyk.

 

 

Projekty zadań nie spełniających wymogów formalnych.

 

Realizacja toru rolkowo-rowerowego typu pumptrack w Lubszy.

 

Charakterystyka zadania:

Wykorzystanie zdegradowanego terenu tzw. „byłej hydroforni” w Lubszy poprzez zaprojektowanie i budowę toru rolkowo-rowerowego typu pumptrack oraz zagospodarowanie jego obejścia. Efektem realizacji zadania będzie utworzenie innowacyjnej sportowej przestrzeni publicznej w centrum Gminy Woźniki dostępnej dla wszystkich mieszkańców. Będzie to miejsce bez barier społecznych i wiekowych.

Koszt ogółem 200.000 zł.

Koszt utrzymania w latach kolejnych ok 1.000 zł.

Wnioskodawca: Barbara Witkowska.

Na wskazanym terenie znajduje się nieczynne ujęcie wody, budynek w złym stanie technicznym, stare zbiorniki i studnie na wodę. Działka jest także zarośnięta.

Kosztorys nie przewiduje wyburzenia obiektów i rekultywacji tego terenu, zabezpieczenia bądź likwidacji studni i usunięcia lub prac pielęgnacyjnych drzew.  

Zgłoszona propozycja nie jest wykonalna technicznie.

 

Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sal przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kamienicy.

 

Charakterystyka zadania:

Istnieje potrzeba rozbudowy przedszkola ze względu na zwiększoną ilość dzieci wymagających opieki przedszkolnej i istniejące warunki, które zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa oświatowego nie spełniają wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

Koszt ogółem: 200.000 zł.

Koszt utrzymania – 8.000

Wnioskodawca: Małgorzata Urbanik

Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Szacowany koszt proponowanego zadania nie zmieści się w kwocie 200 tys. zł.

Zadanie nie spełnia pkt. 2 z rozdziału 1 zadania załącznika nr 1 do uchwały nr 100/IX/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach.

 

Budowa chodnika Babienica ul. Stawowa.

 

Charakterystyka zadania:

Powyższa inwestycja podyktowana jest bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców, ze względu na duży ruch samochodów ciężarowych oraz ciągników rolniczych z dużym sprzętem. Nowy chodnik zapewni bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom ale każdemu pieszemu korzystającemu z w/w ulicy.

Koszt – 200.000 zł.

Wnioskodawca: Adam Ordon

Zadanie dotyczy drogi powiatowej nr 23415. Nieruchomość nie jest własnością Gminy Woźniki.

 

Rewitalizacja skweru w Psarach ul. Główna „Zmysłowy zakątek”.

 

Charakterystyka zadania:

Demontaż i utylizacja niepotrzebnych elementów, przyłącz wody, przyłącz elektryczny, zakup mat ogrodowych, obsadzenie drzew i krzewów ozdobnych, wykonanie utwardzeń, wykonanie palisad, uformowanie terenu, montaż małej architektury.

Koszt – 130.000 zł

Koszt utrzymania – 5.000 zł.

Wnioskodawca – Danuta Biadacz

Propozycja projektu zadania niej jest zgodna z zakresem zadań własnych gminy. Teren, na którym miałoby być realizowane zadanie jest własnością Skarbu Państwa. Nieruchomość nie jest objęta procesem regulacji własności wydzielenia.

 

Rewitalizacja Rynku w miejscowości Piasek plac Powstańców Śląskich.

 

Charakterystyka zadania:

Ponieważ rynek jest wizytówką naszej miejscowości zamierzamy poprzez nasadzenie kwiatów i krzewów, ułożenie chodników, postawienie ławek i całą infrastrukturę uczynić go miłym miejscem dla mieszkańców oraz przyjezdnych oczekujących na połączenie autobusowe lub samochodowe.

Koszt: 200.000 zł.

Wnioskodawca: Zyta Gorol.

Szacowany koszt proponowanego zadania nie mieści się w kwocie 200 tys. zł. Zadanie ujęto w planie budżetu gminy Woźniki na 2020 rok.

Gmina posiada plan zagospodarowania tego terenu.

 

Wykonanie wiaty rekreacyjnej na terenie działki gminnej na obszarze sołectwa Dyrdy-Sośnica znajdującej się przy ul. Asfaltowej w Dyrdach.

 

Charakterystyka zadania:

Promowanie sołectwa Dydry/Sośnica podczas dożynek sołeckich, integracja społeczności podczas imprez kulturalnych i sportowych, ma to na celu zwiększenie aktywności mieszkańców. Obecnie na terenie sołectwa brakuje miejsc rekreacji, sportu i kultury.

Koszt: 71.881.20 zł

Koszt utrzymania 1.000 zł prąd, 1x4 lata 3000 zł malowanie.

Wnioskodawca: Rafał Pietryga.

Koszt całkowity zadania przekracza 200 tys. zł. Zgłoszona propozycja projektu stanowi tylko wycięty fragment zadania, które całościowo zostanie wpisane do budżetu gminy Woźniki w najbliższych latach.

Gmina posiada plan zagospodarowania tego terenu.Źródło: http://www.wozniki.pl/pl/aktualnosci/mieszkancy-zdecyduja-o-inwestycjach.html

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2019 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 239
22 listopada 2019 12:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [karta_glosowanie_bo_wozniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2019 12:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie zdjęcia [2127akt.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2019 12:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany