ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W RAMACH COVID-19

Kod RWA

FN

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

W  związku z Uchwałą Nr 161/XIII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020 r. (Dz. U. Woj. Śl. z 19 maja 2020r., poz. 4062) w  sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, w zawiązku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za kwiecień, maj, czerwiec 2020 roku

Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć wymagane dokumenty do 30 września 2020 r.


Dokumenty należy przedłożyć wyłącznie w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości, na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 maja 2020r. Nr 161/XIII/2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 

a). OSOBY FIZYCZNE:

  • Wniosek wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją obowiązków podatkowych i opłat lokalnych
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 161/XIII/2020 z dnia 13 maja 2020 r., tj. formularz ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości rekompensujące negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  • dokumenty potwierdzające pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVD-19, przy czym warunek ten nie dotyczy podatników których działalność została ograniczona na mocy przepisów szczególnych wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

b). OSOBY PRAWNE :

  • Korekta deklaracji DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-2, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 161/XIII/2020 z dnia 13 maja 2020 r., tj. formularz ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości rekompensujące negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
  • dokumenty potwierdzające pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVD-19, przy czym warunek ten nie dotyczy podatników których działalność została ograniczona na mocy przepisów szczególnych wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień w powyższych sprawach, udziela Referat Finansowy/ Wymiar podatków:
tel. 34 366 99 25

 

Miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów przedsiębiorcy mogą składać  osobiście w siedzibie tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Urząd Miejski w Woźnikach

ul. Rynek 11

42-289 Woźniki

 

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek: 7.30 - 16.00
środa: 7.30 - 17.00
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 13.00 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2020 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 156
01 czerwca 2020 09:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
01 czerwca 2020 09:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
01 czerwca 2020 09:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::