SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Kod RWA

NG

Jednostka prowadząca

Inne informacje

Szacowania szkód łowieckich , a także ustalania wysokości odszkodowań dokonuje zespół  składający się z:

  • przedstawiciela  wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

  • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;

  • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych , na terenie których wystąpiła szkoda.

 

O oszacowanie szkód , w tym  ustalenie wysokości odszkodowania , właściciel lub posiadacz gruntów rolnych  składa wniosek do  dzierżawcy  lub zarządcy obwodu łowieckiego.  Wniosek ten powinien zawierać:

  • imię i nazwisko  albo nazwę, adres zamieszkania  albo adres i siedzibę oraz  nr telefonu  właściciela lub posiadacza gruntów rolnych;

  • wskazania miejsca wystąpienia szkody;

  • wskazania rodzaju  uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

Wniosek należy złożyć w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

 

Termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego,  jak również wojewódzki  ośrodek doradztwa rolniczego , właściwy ze względu na występowanie szkody, w ciągu trzech dni  od daty otrzymania wniosku.

 

Szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei  o planowanym  terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić  w formie pisemnej dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego  nie później niż na 7 dni  przed planowanym zbiorem.

 

Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego.


Poniżej informacja dot. miejsca zgłaszania  szkody łowieckiej dla terenów objętych działaniem  poszczególnych kół łowieckich na terenie Gminy Woźniki: 

l.p.

 

Nazwa Koła /dzierżawcy obwodu łowieckiego

Oznaczenie obszaru działania KŁ zgodnie z mapą obwodów łowieckich

 

Gdzie należy kierować zgłoszenie o szkodzie łowieckiej


1.


Akademickie Koło Łowieckie GRONOSTAJ Katowice


7


AKŁ GRONOSTAJ ul. Władysława Łokietka 51

42-610 Miasteczko Śl.


2.Koło Łowieckie WATAHA w Katowicach


5


siodlaktomasz@gmail.com


3.


Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwo Koszęcin6


Nadleśnictwo Koszęcin ul. Sobieskiego 1 , 42-286 Koszęcin4.Koło Łowieckie GŁUSZEC w Katowicach1


Henryk Boroń ul. 1 Maja 13a,  42-288 Strzebiń


5.Koło Łowieckie nr 9 KNIEJA w Katowicach3


Mateusz Mąkos ul. Podleśna 48

42-289 Woźniki6.Koło Łowieckie CIETRZEW – Szopienice4


KŁ CIETRZEW Wiesław Moskwa ul. Noskowskiego 5/2  40-697 Katowice7.Koło Łowieckie  CIETRZEW w Konopiskach2


KŁ CIETRZEW ul. Częstochowska 30, 42-274 Konopiska


 

 

 

Podstawa prawna  - Prawo łowieckie  ustawa z dnia 13 października 1995. – t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2033) .

 


 


 

W załączeniu wnioski  do pobrania KŁ GŁUSZEC i KŁ KNIEJA , na których należy zgłaszać szkody do tych Kół.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 1002
21 czerwca 2019 08:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2019 13:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2019 12:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::