DODATEK MIESZKANIOWY

Kod RWA

ZP

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodu
- tytuł prawny,wyciąg z Ksiąg Wieczystych, umowa najmu
- zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego
- dowód wpłaty czynszu za ostatni miesiąc do wglądu
- rachunek za wywóz nieczystości płynnych i stałych
- rachunki za co, wodę, usługi kominiarskie


W przypadku domów jednorodzinnych dodatkowo:
- zezwolenie nie budowę z potwierdzeniem wyposażenia
technicznego i metrażu /zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu/

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Woźnikach 
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

I piętro pokój nr 23

tel. 34 366 99 02

w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 16.00
Biuro podawcze - 7.30 - 17.00
- wtorek: 7.30 - 16.00   
- środa: 7.30 - 17.00    
- czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 13.00

 


Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 180).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Woźnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz zachowaną normę powierzchni użytkowej lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:
1 osoba - 35m²
2 osoby - 40m²
3 osoby - 45m²
4 osoby - 55m²
5 osób - 65m²
6 osób - 70m²Jeżeli w lokalu zamieszkuje większa liczba osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m². Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwana w oddzielnym pokoju.Dodatek mieszkaniowy przysługuje gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.Kolejnym warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest norma dochodu, która w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury , a w gospodarstwie wieloosobowym 125% .Najniższa emerytura od 1 marca 2018 roku wynosi 1 029,80 zł.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi być potwierdzony przez zarządcę budynku. Deklarację o dochodach wnioskodawca wypełnia na podstawie wydanych przez zakład pracy zaświadczeń o wysokości dochodów brutto za ostanie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Jeżeli źródłem dochodu jest emerytura lub renta dokumentem potwierdzającym będzie ostania decyzja lub trzy ostatnie odcinki.

Wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć w chwili składania wniosku.Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2010 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 2640
06 czerwca 2019 11:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
14 lutego 2019 12:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lutego 2019 13:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany