Prawo miejscowe

UCHWAŁA Nr 181/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

Uchwała Nr 181/XV/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 8 września 2020 r.


w sprawie przyjęcia  stanowiska w sprawie kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach


Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020r. poz.713) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz.295, poz.567, poz.1493) Rada Miejska w Woźnikach  uchwala co następuje:

§ 1. 


Rada Miejska w Woźnikach przyjmuje stanowisko w sprawie kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków  Zdrowia   w Woźnikach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady MIejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 

Załącznik do uchwały Nr 181/XV/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 8 września 2020 r.


Stanowisko  Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie  kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  w Woźnikach.

Rada Miejska w Woźnikach  popiera podjęte w lipcu i sierpniu bieżącego roku  przez Burmistrza  Woźnik czynności kontrolne Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach. Gmina Woźniki zobowiązana jest, działając  poprzez swe organy, do sprawowania  nadzoru nad utworzonym przez siebie zakładem leczniczym. Informacje dotyczące wykonywanych przez kierownika Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach usług medycznych na rzecz podmiotu świadczącego jednocześnie usługi na rzecz  Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach- w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia , które pojawiły się podczas obrad Rady Społecznej działającej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach, w dniu 29 czerwca 2020 r.,  uzasadniają  dokonanie w tym obszarze kompleksowej oceny  funkcjonowania utworzonego przez Gminę Woźniki podmiotu leczniczego. Dlatego też podjęcie  przez Burmistrza Woźnik    czynności kontrolnych uznać należy za zasadne  i w opinii Rady Miejskiej     w Woźnikach powinny być one kontynuowane, jeśli będzie to konieczne.

 

 

Uzasadnienie

Rada Miejska w Wożnikach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska  Rady Miejskiej  w Woźnikach w sprawie  kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia  w Woźnikach w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020r. poz.713) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz.295, poz.567, poz.1493). Informacje dotyczące świadczenia przez kierownika Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach usług medycznych na rzecz podmiotu świadczącego jednocześnie usługi na rzecz  Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach w pełni uzasadniają podjęte przez Burmistrza Woźnik działania kontrolne. Podejmując uchwałę Rada Miejska w Woźnikach wyraża poparcie dla tych działań.


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2020 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 115
10 września 2020 11:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_181xv2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 11:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::