Prawo miejscowe

UCHWAŁA NR 179/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027.

UCHWAŁA NR 179/XV/2020

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 8 września 2020 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 226-228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr 130/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020-2027

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje

brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje

brzmienie zgodne załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2020 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 98
10 września 2020 10:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__objasnienia_do_zmian_dokonanych_w_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 10:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__przedsiewziecia_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 10:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::