Prawo miejscowe

UCHWAŁA Nr 178/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok

 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2020, poz. 6622 z dnia 11.09.2020


Uchwała Nr 178/XV/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 8 września 2020 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1,  art. 5a ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 7, art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zwanych dalej „konsultacjami”, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Woźniki na wskazane przez mieszkańców propozycje projektów zadań w 2021 roku.

2. Część wydatków z budżetu Gminy Woźniki, o których mowa w ust.1 zwana jest dalej „Budżetem Obywatelskim”.


§ 2. 


Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego obejmują teren całej Gminy Woźniki.


§ 3. 


Zasady Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do uchwały.


§ 4.

 

Konsultacje polegać będą na:

1. Złożeniu przez mieszkańców Gminy Woźniki propozycji ujęcia w budżecie Gminy Woźniki projektów zadań, należących do zadań własnych gminy, na podstawie wypełnienia formularza za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej - wozniki.konsultacjejst.pl,

2. Złożeniu wraz z formularzem, o którym mowa w pkt 1, co najmniej 8 oświadczeń w sprawie poparcia projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

3. Dokonaniu przez mieszkańców Gminy Woźniki wyboru projektów zadań zweryfikowanych przez Komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Woźnik i umieszczonych na elektronicznym formularzu karty, poprzez oddanie głosu w formie elektronicznej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki – wozniki.konsultacjejst.pl, za pośrednictwem urządzeń z dostępem do internetu.


§ 5. 


Wzór karty oceny zgłoszonego projektu zadania, dokonywanej przez Komisję w ramach weryfikacji, zgłoszonych elektronicznie formularzy, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.


§ 6. 


O wynikach konsultacji Burmistrz Woźnik poinformuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Woźnikach: www.wozniki.pl, stronie internetowej wozniki.konsultacjejst.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.


§ 7. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady MIejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2020 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 98
14 września 2020 08:50 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 10:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 10:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_178xv2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::