Prawo miejscowe

UCHWAŁA Nr 176/XV/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mzyki przy ul. Słonecznej

Uchwała Nr 176/XV/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mzyki przy ul. Słonecznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1. 


Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Woźniki nieruchomości gruntowej położonej w Mzykach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 996/177 k.m. 1 obręb Babienica o powierzchni 0.1218 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer CZ1L/00010800/2 Sądu Rejonowego w Lublińcu.


§ 2. 


Wyraża się zgodę na ustanowienie na działce, o której mowa w §1, za wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę ewidencyjną nr 996/177 k.m. 1 obręb Babienica o powierzchni 0.1218 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr CZ1L/00010800/2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 995/177 k.m. 1 obręb Babienica, w celu zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej.

§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady MIejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2020 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 84
10 września 2020 10:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_176xv2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2020 10:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::