Prawo miejscowe

ZARZĄDZENIE OR.120.128.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr  OR.120.128.2020

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 czerwca 2020r.

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152),

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.


1. Wyznaczam niżej wymienionych przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych  w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami:

  1. Sośnica Damian – OKW Nr 1 - Nr 3
  2. Kucharczyk Grzegorz – OKW Nr 4 – Nr 7
  3. Kawalec Jacek – OKW Nr 7 – Nr 10

2. Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest zapewnienie w dniu 28 czerwca 2020r. ochrony lokali wyborczych Nr 1 – Nr 10 tworzonych na terenie miasta i gminy  Woźniki w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, poprzez sprawowanie stałego zewnętrznego dozoru  lokali wyborczych oraz sprawdzenie stanu zabezpieczeń lokali.

 

§ 2.


Wyznaczone osoby współdziałają w zakresie ochrony z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Woźniki, w których usytuowany jest lokal wyborczy i policją.

 

§ 3.


Przewodniczących obwodowych komisji wyborczych znajdujących się w gminie Woźniki zobowiązuję do niezwłocznego powiadomienia Okręgowej Komisji Wyborczej  w Częstochowie   (tel. 34 3244224) o wystąpieniu nadzwyczajnych wydarzeń uzasadniających  zarządzenie przerwy w głosowaniu,  w celu uzyskania zgody na podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

 

§ 4.


Zarządzenie podlega przekazaniu do wiadomości Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych Nr 1 – Nr 10  w Gminie Woźniki, Komendantowi Powiatowej Policji w Lublińcu.

 

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2020 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 119
02 lipca 2020 10:18 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2020 10:18 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Skopiowanie wiadomości - ZARZĄDZENIE OR.120.128.2020 Burmistrza Woźnik z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12.07.2020 r.
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::