Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.188.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr KR.120.188.2017

 

Burmistrza Woźnik

 z dnia 29 listopada 2017 r.

 

w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

                  

        Na podstawie art. 39 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2014r., poz. 1786 z późn. zm. )  zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

 

Traci moc zarządzenie  Nr 51/2009 Burmistrza Woźnik, z dnia 8 czerwca 2009 r. ze zmianami, w  sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 08:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 562
12 grudnia 2017 08:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia__regulamin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 08:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201882017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 08:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany