Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE NR KR.120.191.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 30.11.2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.191.2017

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 30.11.2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1542)

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. W związku z Zarządzeniem Nr KR.120.190.2017 Burmistrza Woźnik z dnia

30.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 752 rozdz. 75212 § 3020 - 412,00 zł (świadczenie rekompensacyjne dla

                                                                 żołnierza)


- dział 801 rozdz. 80195 § 4190 - 500,00 zł (wsparcie i dofinansowanie nagród

- dział 801 rozdz. 80195 § 4210 - 200,00 zł rzeczowych na konkurs pt. "Pamiętamy i

                                                                 dokarmiamy)

 

 

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 338
08 grudnia 2017 12:23 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 12:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 12:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201912017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany