Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE NR KR.120.185.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 27.11.2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.185.2017

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 27.11.2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1542), zarządzam co następuje:

 

§ 1. W związku z Zarządzeniem Nr KR.120.184.2017 Burmistrza Woźnik z dnia

27.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie zadań inwestycyjnych na 2017 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 921 rozdz. 92195 § 2360 -   460,89 zł (dopłata do dotacji)

 

- dział 921 rozdz. 92195 § 2360 - 1 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników

                                                                    Ziemi Lubszeckiej na wyjazd do Tyskiego

                                                                    Muzeum Piwowarstwa)

 

- dział 926 rozdz. 92605 § 2360 - 1 000,00 zł (dotacja dla LKS "Orzeł” Psary-Babienica

                                                                    na zakup opału)

 

 

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2017 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 411
04 grudnia 2017 15:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 15:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 15:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany