Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE Nr KR.120.189.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 30.11.2017 r. w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr KR.120.189.2017

Burmistrza Woźnik

z dnia 30.11.2017 r.

 

w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) Burmistrz Woźnik zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

dla Pana Jacka Kupca - nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy

na stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 2

 

W skład komisji wchodzą:

1) Zofia Cichowska - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący;

2) Jolanta Ociepka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) Mariola Kuliś - dyrektor Szkoły Podstawowej w Woźnikach - Ligocie Woźnickiej

4) Anna Szczęsna - ekspert z listy MEN;

5) Bożena Ledwoń - ekspert z listy MEN.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2017 10:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 409
01 grudnia 2017 10:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201892017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 10:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany