Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE Nr KR 120.187.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 28.11.2017 r. w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Woźniki

Z A R Z Ą D Z E  N I E    Nr KR 120/ 187/2017 

 

Burmistrza Woźnik

z dnia 28.11.2017 r.

 

w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Woźniki.

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 t. poz. 902 z późn. zm.) zarządzam,co następuje:

 

§1

 

Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników następujących jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Woźniki:

1. Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół         8500 zł

2. Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      8500 zł

 

§2

 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2017 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 537
01 grudnia 2017 10:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201872017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 10:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany