Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE KR.120.186.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego

 ZARZĄDZENIE KR.120. 186 .2017

BURMISTRZA WOŹNIK

z dnia 27 listopada 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze radcy prawnego. 


Na podstawie art. 31, 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 11 ust. 1 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.     z 2016 r. poz.902 z  późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.


Ogłosić nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  radcy prawnego – ½ etatu  w Urzędzie Miejskim w Woźnikach.


§ 2.


Przeprowadzić procedurę naboru zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  jego regulaminu.


§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2017 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 515
29 listopada 2017 14:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201862017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 14:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany