Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE NR KR.120.183.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 23.11.2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.183.2017

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 23.11.2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1542), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 305/XXXI/2017 z dnia

23.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2017 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2017 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie zadań inwestycyjnych na 2017 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2017 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 370
27 listopada 2017 14:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 14:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 14:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany