Zarządzenia Burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE NR KR.120.182.2017 Burmistrza Woźnik z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości Gminy Woźniki, które stały się własnością Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Woźniki”

ZARZĄDZENIE NR KR.120. 182 .2017

 

Burmistrza Woźnik

z dnia 21 listopada 2017 r.

 

w sprawie: zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości Gminy Woźniki, które stały się własnością Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Woźniki”

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art.11 ust. 1 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.), art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496)

 

 

zarządzam

§ 1

 

 

zrzec się w całości odszkodowania  należnego Gminie Woźniki, w związku z prowadzonymi przed Wojewodą Śląskim postępowaniami administracyjnymi w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w Gminie Woźniki, obręb Woźniki, objęte decyzją Wojewody Śląskiego nr 22/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. znak IFXIII.7820.68.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: ”Budowa obwodnicy miejscowości Woźniki”, za niżej wymienione nieruchomości:

 • działka 308/90 o pow. 0,0129 ha, położona na arkuszu mapy 1Łany Górna Wieś, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00047452/5

 • działka 5/1 o pow. 0,1707 ha, położona na arkuszu mapy 1PGR obręb Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00054626/8

 • działka 320/89 o pow. 0,0426 ha, położona na arkuszu mapy 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00041315/1

 • działka 369/150 o pow. 0,0439 ha, położona na arkuszu mapy 1 obręb Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00024476/2

 • działka 294/142 o pow. 0,0310 ha, położona na arkuszu mapy 1 Łany Głazówka obręb Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00024476/2

 • działka 296/143 o pow. 0,0733 ha, położona na arkuszu mapy 1 Łany Głazówka obręb Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00024476/2

 • działka 625/295 o pow. 0,0788 ha, położona na arkuszu mapy 2 obręb Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr CZ1L/00024476/2

   

   

§ 2

 

Wykonywanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2017 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 438
21 listopada 2017 14:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201822017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2017 14:53 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany