Roczne sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI MIESZKANIOWEJ ZA 2019 ROK

INFORMACJA Z PRACY

KOMISJI MIESZKANIOWEJ

ZA 2019 ROK


Komisja Mieszkaniowa w następującym składzie osobowym: Golasz Maria - Przewodnicząca Komisji, oraz członkowie Komisji: Gorol Krystyna, Majchrzyk Weronika, Ciba Piotr, Bęczkowski Robert - w 2019 roku odbyła 6 posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i podpisywano.


Na posiedzeniach w ciągu 2019 roku komisja zajmowała się następującymi sprawami:

24.01.2019 r.                

- Wizja lokalna budynku komunalnego przy ul. Lompy 3 w Woźnikach.

- Sporządzenie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy na 2019 rok.

- Wyrażenie opinii w sprawie użyczenia budynku w Babienicy przy ul. 1-go Maja 14 na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich.

- Ustalenie propozycji stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

- Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.

- Rozpatrzenie wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego.

Ponadto Komisja zawnioskowała o podwyższenie stawki czynszu dla lokali mieszkalnych oraz o zróżnicowanie czynszu poprzez zmianę czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali.


27.03.2019 r.               

- Przydział lokalu mieszkalnego nr 21 przy ulicy Lompy 3 w Woźnikach (po przeprowadzonej wizji lokalnej).

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,

b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Woźniki.


12.06.2019 r.

- Wizja lokalna lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Chopina 21 w Woźnikach.

- Przydział lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Chopina 21 w Woźnikach.

- Analiza bieżących potrzeb w zakresie remontów budynków komunalnych.


09.08.2019 r.

- Rozpatrzenie pisma dot. przydziału mieszkania.


04.12.2019r.

- Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok.


18.12.2019 r.

- Wizja lokalna budynku komunalnego w Ligocie Woźnickiej oraz w Woźnikach.


W ciągu roku komisja opiniowała wnioski  o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy oraz  rozpatrywała bieżące wnioski lokatorów dotyczące m.in. zamiany mieszkania. Niejednokrotnie dyskutowano n/t stanu budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy.

 

 

Sporządziła: Grażyna Sośnica                                                                    

                                                  

                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                            Maria Golasz 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2018 - 2023

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2020 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 383
29 stycznia 2020 10:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2020 10:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::