Roczne sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2019 ROK

INFORMACJA Z PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

ZA 2019 ROK

 

Komisja Rewizyjna w następującym składzie osobowym: Pogoda Mariusz – Przewodniczący Komisji, oraz członkowie Komisji: Staron Andrzej, Bęczkowski Robert, Klabis Szymon, Kołtun Magdalena  - w 2019 roku odbyła 5 posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i podpisywano.

 Na posiedzeniach w ciągu 2019 roku komisja zajmowała się następującymi sprawami:


 18.01.2019 r.               

- Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2019.

- Przygotowano odpowiedź na pismo Pana Burmistrza w sprawie wszczęcia kontroli w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia.

- Rozpatrzono wniosek radnego Bartłomieja Pliczko w sprawie przeprowadzenia analizy wykonanych lub wykonywanych inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki.

- Komisja wnioskowała o udzielenie pisemnej informacji, czy w związku z prowadzonymi inwestycjami w zakresie budowy autostrady A1 oraz obwodnicy Woźnik zostały podpisane jakiekolwiek dokumenty, umowy, porozumienia, deklaracje z inwestorem lub wykonawcą, zabezpieczające drogi gminne przed zniszczeniem w czasie wykonywanych inwestycji.


11.03.2019 r.

- Rozpatrzenie pisma z dnia 28.01.2019 r. w sprawie kontroli GZOZ w Woźnikach.

- Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zabezpieczenia dróg gminnych. 

- Komisja wnioskowała o przedstawienie protokołu z zatwierdzenia Sprawozdania opisowego z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach za 2018 rok, przez Radę Społeczną przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.

 

15.05.2019 r.

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2018 rok

- Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Woźnik 

- Zapoznanie się z odpowiedzią na wniosek z dnia 11.03.2019 r.


24.05.2019 r.

- Analiza sprawozdania opisowego z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach za 2018 rok.

 

04.12.2019 r.

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2019 r.

- Kontrola zleceń i umów w tym faktur robót budowlanych  realizowanych przez Referat Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej. 

- Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2020 r.

  Sporządziła: Grażyna Sośnica

                                            

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                       Mariusz Pogoda 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2018 - 2023

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2020 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 364
23 stycznia 2020 09:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2020 09:21 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::