Roczne sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI ds. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU ZA 2019 ROK

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI

ds. OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

ZA 2019 ROK

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu w następującym składzie: Ciba Piotr - przewodniczący komisji, oraz członkowie komisji: Gorol Krystyna, Staron Andrzej, Nowicki Tomasz, Garus Łucjan – w 2019 roku odbyła 8 posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i podpisywano.

Na posiedzeniach w ciągu 2019 roku Komisja zajmowała się następującymi sprawami:


07.01.2019 r.                

- Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie zmiany uchwały nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010. 

- Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2019.

- Dyskutowano na tematy związane z życiem kulturalnym i organizacją imprez.   

 - Sprawy bieżące Komisji.


26.02.2019 r.                

- Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach spotkanie z Panią Jadwigą Fabiańczyk - Dyrektor MGOK w Woźnikach (wizja lokalna).


06.05.2019 r.              

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki oraz określenia granic ich obwodów.

- Spotkanie z Panią Iwoną Grotecką – Dyrektor MGBP  w sprawie pracy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami (wizja lokalna).


27.05.2019 r.

- Opracowanie nowego Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


28.08.2019 r.

- Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 (wizja lokalna).

- Komisja wnioskowała o dokonanie przeglądu okien w Przedszkolu im. Wesołe Krasnoludki w Woźnikach oraz zwróciła się o usunięcie usterek w ramach gwarancji przez Wykonawcę rozbudowy powyższego przedszkola.

-  Należy podkreślić, że  dzięki nieustannym staraniom Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu, do skutku doszło powstanie stołówki szkolnej w Psarach. Od kilku lat Komisja pracowała na rzecz utworzenia stołówki i dzięki tej wytężonej pracy osiągnięto sukces w postaci otwarcia stołówki szkolnej w Psarach na miarę XXI wieku.


11.10.2019 r.

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Psarach.

- Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

- Zapoznanie się z odpowiedzią na zgłoszone wnioski w dniu 28 sierpnia 2019 roku.

 

26.11.2019 r.

- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Woźniki na lata 2020-2022,

b) uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach,

c) przyjęcia Programu współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- Opiniowanie wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie. 

- Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Woźniki na rok szkolny 2018/2019.

- Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2020 rok.

 

17.12.2019 r.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały nr 472/XLIV/2011 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia,

b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Woźniki, w roku szkolnym 2019/2020,

c) udzielenia dotacji celowej Parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św. Walentego w Woźnikach,

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2020. Sporządziła: Grażyna Sośnica 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                    Piotr Ciba
Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2020 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 339
23 stycznia 2020 09:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2020 09:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::